دیروز کتاب پیرامون انقلاب اسلامی استاد مطهری رو تموم کردم .

کتابی عالی در وصف ماهیت و هدف انقلاب اسلامی و تمایز این انقلاب با دیگر انقلاب ها و آینده ای که پیش رو داره .

زبان کتاب پیچیده نیست و برای هر کسی قابل فهمه .

برای کسانی که دنبال مطالعه در این زمینه ها هستند خیلی میتونه مفید باشه .

عکس یکی از بخش هایی که به نظرم خواندنی بود رو گذاشتم .