دیروز کتاب جاذبه و دافعه ی علی (ع) رو تموم کردم .

کتاب مفیدی بود . شاید بشه به قطره ای از این شخصیت پی برد .

لحن کتاب مثه جادو میمونه ، با استدلال و سخن درست .

شاید آموزنده ترین بخش کتاب برای من ص 120 باشه :

در مورد جنگ جمل که یکی از یاران امام دچار آشفتگی میشه که در یک طرف علی و یاران نزدیک پیامبر و در طرف دیگر همسر پیامبر و یارانی قدیمی و به نام که از امام درخواست کمک میکنه و امام اینطور جوابشو میده : 

در وصف قلم استاد شهید هم چیزی نمیشه گفت جز اینکه شاید بشه کمتر کتابی مثل کتاب های استاد پیدا کرد که به سادگی و صداقت برای همه قابل فهم باشه .