برای عقیدت به پا خیز حتی اگه تنها باشی

نمیدونم باید از کجا شروع کنم جست جورو و یا با چه منبعی ولی نمیخوام متوقف شم تا بفهمم ؛ میخوام با موضوعات روزانه شروع کنم ، مثه هشتکای اینستا یا توییتر یا حرفای مردم  .

میخوام دیدمو بزرگ کنم و فقط دوقدم جلوترمو نبینم .

وب قبلیمو که اونم با همین هدف بودو پاک کردم و ادامه ی راهمو دارم تو این وب میرم .

صرفا تحقیقاتم و پاسخ سوالایی که برام پیش اومدن .